Al 3800 kaarten verkocht! ūüćĽ

Ticketverkauf

Kaarten voor het HoeksBierFest editie 2023

Klik HIER voor toegang tot de webshop

Kaarten zijn via internet te koop zijn. Wil je bedrijfsmatig een specifieke order plaatsen neem dan even contact met ons op via info@hoeksebierfest.com

Let op kaarten alleen in de voorverkoop te verkrijgen

Toegangsbeleid:

Toegang vanaf 18 jaar: U dient tenminste 18 jaar te zijn en dient dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen.

Geen wapens: Het is ten strengste verboden wapens, in de ruimste zin des woord, op het terrein of in de tenten in bezit te hebben. Alle wapens worden ingenomen.

Tolerante houding: Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende etnische groepen, sekse, seksuele voorkeuren, religies en culturen die tijdens het evenement of feest  aanwezig zijn.

Geen drugs: Het is ten strengste verboden in de feesttenten, gebouwen en terrein  drugs, in de ruimste zin des woord, in bezit te hebben, te gebruiken en of te verhandelen. Er zal hierop worden gecontroleerd. Bij constatering van overtreding van dit verbod zal per direct een lokaal verbod gelden. Bij constatering van handel zal de politie hiervan in kennis worden gesteld.

Drank: Het is niet toegestaan om eigen dranken mee te brengen, bij constateren wordt de toegang tot het evenement geweigerd

Veiligheidscontrole: Bij het binnentreden van het terrein, loods en of tenten verklaart u zich akkoord met het ondergaan van een veiligheids-controle. Toegang wordt pas verleend na deze controle.

Bij calamiteiten: Bij calamiteiten dient u ten allen tijde de instructies van het personeel op te volgen.

Aansprakelijkheid: Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel en/of vermissing/beschadiging van goederen.

Gedrag:¬†Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna ‚Äď bij herhaling ‚Äď volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd. dient

Garderobe gebruik: Het is niet toegestaan jassen en tassen mee te nemen in de evenement ruimte. Jassen dienen te worden afgegeven bij de garderobe welke kostenloos als service ter beschikking wordt gesteld.

Toegang: Het HoekseBierfeest is een besloten feest, kaarten alleen verkrijgbaar in de voorverkoop. Zonder unieke toegangskaarten wordt men niet toegelaten.

Openingstijden. Tussen 17.00 en 18.00 uur verwachten wij onze gasten na deze tijd is zonder afspraak vooraf geen toegang mogelijk. Einde feest is 24.00 uur.

0